صفحه اینستاگرام مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ساوجبلاغ
markazfani6alborz

, ,

معرفی کارگاههای آموزشی خواهران و برادران مرکز

کارگاههای برادران کارگاه صنایع دستی کارگاه صنایع پوشاک کارگاه کشاورزی  
, ,

نام و نشانی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای شهرستان ساوجبلاغ

https://c6.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2021/06/آدرس-آموزشگاههای-آزاد-شهرستان-ساوجبلاغ.pdf