آیین تکریم و معارفه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز برگزار شد

 

 

 

 

آیین تکریم از تقی غیاثی تبار مدیرکل پیشین و معارفه بهزاد غفاری بنام مدیرکل جدید آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در محل اداره کل برگزار شد.                                                                                                   
📌به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز؛ با حضور علیرضا حاتم زاده معاون آموزش و رضا نصری مدیرکل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، روسای انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد استان، معاونین، روسای مراکز و ادارات و کارشناسان، آیین تکریم و معارفه مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای قبلی و فعلی استان برگزار شد.
📌علیرضا حاتم زاده معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این مراسم، استان البرز را حایز ویژگی های خاص هم در حوزه تقسیمات کشوری و هم در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای دانست و اظهار داشت: البرز رتبه اول را در بحث مهاجر پذیری در کشور دارا بوده و رنگین کمانی از اقوام را در استان شاهد هستیم که نزدیک به ۴ هزار واحد صنعتی و تولیدی در البرز وجود دارد و از این تعداد، ۱۵۰ واحد آن برند ملی می باشد و لازم است نگاه ویژه ای به توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای در البرز صورت گیرد .
📌معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عملکرد مثبت اداره کل استان اشاره و خاطرنشان کرد: حتی در ایام کرونا البرز عملکرد و کارکرد مثبت و موثری داشته و اجازه نداده چرخ مهارت آموزی از حرکت بایستد و این مهم حاصل زحمات و تلاشهای کلیه کارکنان و مربیان توانمند آموزش فنی و حرفه ای استان بوده است.
📌حاتم زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: تفاوتی بین توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای ما با کشورهای توسعه یافته می باشد و آن نگاه سخت افزاری نیست بلکه توسعه اکوسیستم مهارتی است یعنی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی که رقابت سالم برای ورود بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی به مراکز آموزش فنی و حرفه ای ایجاد کرده و به تعبیری دیگر، حکمرانی محلی آموزشهای فنی و حرفه ای مبنای عملکرد آنهاست و مرجع سیاست گذاری و برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته مراکز آموزش فنی و حرفه ای می باشد نه ستاد و ادارات کل.
📌معاون آموزش سازمان افزود: تقاضا داریم این نگاه و رویکرد بین المللی که دولت ها از اجرا خارج و کار را به بخش خصوصی واگذار می کنند در همه لایه های سازمان و البرز جاری شود و قطعا این رویکرد باعث خواهد شد تا انتظاراتی که از نظام های آموزش فنی و حرفه ای داریم برآورده شود.
📌حاتم زاده با بیان اینکه فضای نقد و نقدپذیری در سطح اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایجاد شده و باید توسعه یابد، خواستار استفاده از ظرفیتها و تانسیل های موجود استان از جمله نخبگان مهارتی جهت تبیین نقشه راه و برنامه مدون کوتاه مدت و بلند مدت شد.
📌معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای مهندس غیاثی تبار در طول تصدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و تبریک انتصاب مهندس غفاری بنام به سمت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، خاطرنشان کرد: نیروهای خوبی در البرز هم به لحاظ فکری، اجرایی و دانش فنی وجود دارد و این وظیفه و رسالت مدیرکل می باشد که نگاه مساله محوری، مساله یابی و حل مشکل را مبنای کار قرار داده و از طرفیتهای استان به نحو مطلوب استفاده نماید.