جلسه شهرستانی قرارگاه اجتماعی به ریاست مهندس مهرور فرماندارشهرستان ساوجبلاغ برگزارشد.

🟡جلسه شهرستانی قرارگاه اجتماعی به ریاست مهندس مهرور فرماندارشهرستان ساوجبلاغ برگزارشد.
🔵فرماندارشهرستان ساوجبلاغ در این جلسه با اشاره به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در راستای تامین اجتماعی گفت: تبیین فرمان ۹ ماده ای رهبرمعظم انقلاب درخصوص استقرار نظام جامع وفراگیر تامین اجتماعی،فصل الخطاب همه مسئولین ومدیران است وبایستی اقدامات لازم درجهت اجرای دستورات وفرمایشات معظم له در سریعترین زمان انجام گردد.
🟢وی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، دستورات ریاست محترم جمهور و تاکیدات استاندارمحترم البرز موضوعی واجب تر و پردغدغه تر از مسائل اجتماعی نیست و باید با قوت پیگیری و اجرا شوند و کوتاهی از انجام آن به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.
🔴مهندس مهرور تصریح کرد:نتایج اقدام وعمل در ذیل قرارگاه اجتماعی،توانمندسازی وتحول اجتماع محور در محلات کم برخوردار است و بایستی در راستای اجرای سیاست ها و برنامه های اعلامی به انجام برسند.
🟠رییس قرارگاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اهداف این طرح گفت:این طرح در جهت زدودن فقر وآسیب از محلات،ارتقای ظرفیتهای بالفعل وبالقوه محلات،هم افزایی و هدایت صحیح منابع، توانمند سازی وکارآفرینی برای خانواده های نیازمند،بازاجتماعی شدن مبتلایان،شناسایی میدانی نیازمندان، حذف چهره های فقر وآسیب اجتماعی ازشهرها ومحلات،ارائه خدمات حمایتی، هماهنگی وتعامل با سایر دستگاههای اجرایی پستیبان وخیرین،وارائه خدمات فرهنگی با رویکرد دین باوری خواهد بود.
🔵وی افزود:انتظار داریم تمامی این برنامه ها پیوستی درجهت تامین اجتماعی داشته باشد واین طرح در تمامی محلات و شهرهای شهرستان اجرایی شود و شوراهای اسلامی بعنوان نمایندگان مردم باید در پیگیری مصوبات مسائل اجتماعی فعال باشند.
🟢در ادامهٔ جلسه ، مدیران دستگاهها ومسئولین واحد‌های مختلف قرارگاه در راستای احکام ابلاغی،گزارش اقدامات مربوطه را ارائه نمودند .