تبیین زمینه های همکاری و تعامل بیشتر جهت آموزش منجر به اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان ساوجبلاغ

 

 

با هدف تبیین زمینه های همکاری و تعامل بیشتر جهت آموزش منجر به اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان ساوجبلاغ، جلسه ای با حضور رییس اداره آموزش اداره کل آموزشفنیوحرفه ای استان البرز، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ساوجبلاغ، رئیس و کارشناس اشتغال کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.