بازدید مدیر کل فنی و حرفه ای استان البرز

مهندس غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و هیئت همراه روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ضمن بازدید از کارگاه های آموزشی مرکز و تبادل نظر با مربیان کارگاه ها بر ضرورت ایحاد شرایط برای انجام فعالیت های عملی کارآموزان تاکید کردند.