, ,

جلسه مشترک مسئولین ساوجبلاغ در خصوص آَموزش و اشتغالزایی بهبودیافتگان اعتیاد

جلسه  مسئولین شهرستان  ، بازدید میدانی جهت آموزش و اشتغال زایی بهبود یافتگان از اعتیاد با حضور نمایندگان استانداری، فرمانداری ، دادستان، فرماندهی نیروی انتظامی، شهرداران و روئسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان ساوجبلاغ .