,

برنامه زمان بندی بزرگداشت هفته ملی مهارت مرکز تخصصی آموزشهای کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار

 

به نام خدا

برنامه زمانبندی بزرگداشت هفته ملی مهارت مرکز تخصصی آموزشهای کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار

1- وبینارهای آموزشی

1-1-اکوسیستم کارآفرینی مدرس: دکتر شهرام آجرلو – ( شنبه 2/5/1400 )                     ساعت    ( 12-10:30 )

2-1- جایگاه شتابدهنده ها درتویعه استارت اپ های مهارت محور مدرس :دکترعلی میثاقی         ( یکشنبه 3/5/1400 )

ساعت ( 12-30/10 )

2-1-تجاری سازی محصولات دانش بنیان مدرس : دکتر شهرام آجرلو ( دوشنبه 4/5/1400 ) ساعت     (12-10:30 )

2- سمینارهای آموزشی

1-2-مدیریت مؤثر وقت مدرس : کارشناس عالی و مدیر مرکز کارآفرینی عفت همدانی ( یکشنبه- 3/5/1400 ) (10-8:30 )

2-2- سواد مالی مدرس : کارشناس ارشد علیرضا عبادالهی (یکشنبه : 3/5/1400 )                    ساعت   ( 12-10:30 )

3-2- دیجیتال مارکتینگ مدرس : دکتر شهرام آجرلو (سه شنبه : 5/5/1400 )                           ساعت   (12-10:30 )

4-2-برگزاری کارگاههای مشاوره ای راه اندازی کسب و کار مدرس : کارشناس ارشد علیرضا عبادالهی

( چهارشنبه :6/6/1400) ساعت   (12-10:30 )

3- برگزاری نمایشگاه کارآفرینان استان البرز

روز ملی کارآفرینی 6/6/1400 از ساعت 12-8

با حضور حداقل 8 کارآفرین در فضای ازاد مرکز شهید رهبری

بازدید جناب مدیر کل محترم استان مسئولین استانداری صنعت و معدن بانک کارآفرین امید

توضیح لازم :

 

با سپاس فراوان از عنایت و بذل توجه مسئولین محترم