, ,

🔺مراسم اهدای مجوز فعالیت مرکز آموزش بین کارگاهی توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به معاون مدیر کارخانه مادیران #البرز #هشتگرد

🔺مراسم اهدای مجوز فعالیت مرکز آموزش بین کارگاهی توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به معاون مدیر کارخانه مادیران

ازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و هیات همراه از نمایشگاه دستاوردهای شرکت ماشینهای اداری ایران( مادیران)
#البرز
#هشتگرد