, ,

نشست مشترک مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با معاون مدیر صنایع الکترونیک ماشینهای اداری ایران( مادیران)

نشست مشترک مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با معاون مدیر صنایع الکترونیک ماشینهای اداری ایران( مادیران) جهت برنامه ریزی افتتاح مرکز کارآموزی بین کارگاهی در این شرکت با حضور رئیس و کارشناس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ساوجبلاغ و مسئول آموزش در صنایع وصنوف اداره کل