نشست صمیمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و معاون وزیر با کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

در این دیدار صمیمی که در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری کرج برگزار شد. ابتدا مدیر کل محترم استان به ایراد سخرانی پرداختند. سپس نماینده مربیان، نماینده کارکنان و نماینده انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد استان در سخنرانی های جداگانه به تبیین انتظارات اعضاء پرداختند. در پایان ریاست محترم سازمان جناب آقای هاشمی به تبیین برنامه های آتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای پرداختند.