مسابقات جهانی مهارت -کازان روسیه ۲۰۱۹

کسب مدال برنز، رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت در چهل و پنجمین مسابقات جهانی مهارت -کازان روسیه ۲۰۱۹ توسط مهیار جباری نخبه مهارتی استان البرز