,

حضور و نشست علی اوسط هاشمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با مدیرکل،معاونین و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز۱۴۰۰/۰۵/۱۰

🔺گزیده ای از بیانات علی اوسط هاشمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نشست با مدیرکل،معاونین و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

✔️ ما باید مهارت گفتگو و توسعه ارتباط با صنایع و بنگاههای اقتصادی استان را تقویت کنیم.
✔️از ظرفیتهای استان البرز در مسیر مهارت بکارگیری نماییم.
✔️برای تقویت مهارت بر اساس پتانسیل ها و ظرفیتهای استان عمل کنیم.
✔️ حتی کشورهایی که در بهترین مسیر توسعه و با مدرن ترین تکنولوژی ها و قوی ترین بازار اقتصاد قرار دارند، امروز به مهارت احساس نیاز می کنند.
✔️ اگر یک تکنولوژی و خط تولید خوب بکار گرفته شود، در بهره وری، تولید ناخالص ملی و افزایش مشاغل جدید نقش بسزایی خواهد داشت.
✔️در جلسات شورای مهارت به دامنه نگاهتان عمق و وسعت ببخشید و مطالبه گر باشید.
✔️استان البرز به عنوان استانی با قابلیت های ویژه، حلقه وصل استان های صنعتی و قطب صنعتی کشور می باشد و یک استان با این مشخصات، با این فرصت ها و ظرفیت ها، باید الگو باشد.
✔️در قالب یک برنامه و یک سند راهبردی توسعه مهارت در استان البرز باید فرصت خلق کنید.
✔️محصول مهارت، مطالبه گری است.محصول مهارت یعنی خلق فرصت ها
✔️آثار تحولات به گونه ای است که در همه امورات زندگی تاثیر خودش را دارد و نیازها را به همان وسعت، کثرت می دهد که مطالبه را در جامعه بالا می برد و ما باید به سطح نگاه جامعه برسیم و اگر پیشتاز باشیم موفق تر خواهیم بود.
✔️ اساس کارتان را بر تقاضای روز، استفاده بهینه از سرمایه و جلوگیری از خسارت قرار دهید…