, ,

جلسه هم اندیشی مسئولین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان ساوجبلاغ با رئیس آموزش شرکت افزار آزما با هدف برنامه ریزی ایجاد مرکز جوار کارگاهی

جلسه هم اندیشی مسئولین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان ساوجبلاغ با رئیس آموزش شرکت افزار آزما با هدف برنامه ریزی ایجاد مرکز جوار کارگاهی