تشکیل اولین جلسه شورای مهارت شهرستان ساوجبلاغ

اولین جلسه شورای مهارت شهرستان ساوجبلاغ در تاریخ سوم مرداد ۹۸ به ریاست فرماندار محترم شهرستان ساوجبلاغ و اعضای شورای مهارت ( رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رئیس اداره جهاد کشاورزی رئیس اداره صمت رئیس اداره آموزش و پرورش رئیس شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد رئیس اتاق اصناف رئیس اداره امور برنامه ریزی فرمانداری ) در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ساوجبلاغ تشکیل گردید .