,

تبیین زمینه های همکاری و تعامل بیشتر جهت آموزش منجر به اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان ساوجبلاغ

 

با هدف تبیین زمینه های همکاری و تعامل بیشتر جهت آموزش منجر به اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان ساوجبلاغ، روز دوشنبه۱۴۰۰/۰۴/۱۴جلسه ای با حضور رییس اداره آموزش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ساوجبلاغ، رئیس و کارشناس اشتغال کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.