,

برگزاری دوره جوشکار گاز محافظ آرگون در مرکز آموزش فنی وحرفه ای هشتگرد

برگزاری دوره جوشکار گاز محافظ آرگون .مرکزفنی وحرفه ای هشتگرد .خرداد۱۴۰۰با رعایت پروتکل های بهداشتی دوران کرونا