,

برنامه آموزشی سه ماهه چهارم مرکز آموزش فنی و حرفه ای ساوجبلاغ

برنامه آموزشی سه ماهه چهارم مرکز آموزش فنی و حرفه ای ساوجبلاغ

قابل توجه علاقمندان به دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

برنامه آموزشی سه ماهه چهارم مرکز آموزش فنی و حرفه ای ساوجبلاغ به شرح جدول زیر به اطلاع می رسد:

 

تقویم آموزشی مرکزساوجبلاغ در سه ماهه چهارم سال ۹۹

ردیف نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت مدت آموزشی شیفت آموزشی ظرفیت میزان تحصیلات
۱ روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند ۳۲۸۴۵۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ زن ۲۱۸ یکسره ۱۲ پایان دوره راهنمایی
۲ پستایی ساز درجه ۲ (کفش چرمی) ۳۲۸۴۵۳۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ زن ۱۹۲ یکسره ۱۲ پایان دوره راهنمایی
۳ زعفران کار ۳۲۸۴۵۴۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ زن ۱۵۰ یکسره ۱۲ متوسطه
۵ پرورش گیاهان آپارتمانی ۳۲۸۴۵۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ زن ۶۷ یکسره ۱۲ پایان ابتدایی
۴ پرورش گیاهان آپارتمانی ۳۲۸۴۵۴۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ زن ۱۵۰ یکسره ۱۲ پایان ابتدایی
۶ پرورش قارچ صدفی ۳۲۸۴۵۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ زن ۱۱۵ یکسره ۱۲ پایان دوره راهنمایی
۸ جوشکار محافظ گازco2 ۳۲۸۴۵۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ مرد ۳۲۰ یکسره ۱۲ پایان دوره راهنمایی
۹ برقکار ساختمان ۳۲۸۴۵۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ مرد ۳۸۴ یکسره ۱۲ پایان دوره راهنمایی

شماره تماس پذیرش، مشاوره و پیش ثبت نام مرکزآموزش فنی وحرفه ای ۹ دی شهرستان ساوجبلاغ ۴۴۲۶۱۶۳۰-۰۲۶