بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از کارگاههای آموزشی و نشست صمیمانه با مربیان و کارکنان مرکز ساوجبلاغ

بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از کارگاههای آموزشی و نشست صمیمانه با مربیان و کارکنان مرکز ساوجبلاغ