بازدید دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ساوجبلاغ ، در نخستین روز از هفته بازدید دانش آموزی و دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، دانش آموزان هنرستان شهید چمران شهر جدید هشتگرد از کارگاه های آموزشی ، امکانات و تجهیزات مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید و از نزدیک فعالیت های آموزشی کارگاه های آموزشی این مرکز را نظاره کردند .

ناصر محمدی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ساوجبلاغ در جمع بازدید کنندگان با بیان توضیحاتی در خصوص برنامه های آموزشی مرکز ، از بازدیدکنندگان به عنوان مروجان فرهنگ مهارت آموزی درجامعه یاد کرد.