جلسه قرارگاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ

🔺جلسه قرارگاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ امروز چهارشنبه اول تیر ماه با حضور رنجبران سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای هشتگرد و سایر اعضا به ریاست البرزی فرماندار ساوجبلاغ در محل فرمانداری برگزار شد و روسای ادارات گزارش اقدامات خود را ارایه نمودند.

🔹 سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ساوجبلاغ در این جلسه گزارشی از اقدامات مرکز در خصوص قرارگاه اجتماعی ارائه و از آمادگی مرکز فنی و حرفه ای در خصوص ارائه آموزش های مهارتی به صورت مشارکتی خبر داد.